Home / Thủ thuật - biểu mẫu văn bản / Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2024 – Văn bản ngành

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2024 – Văn bản ngành

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2024 là mẫu mà giáo viên phải hoàn thành sau khi kết thúc năm học để nhận xét những ưu và nhược điểm của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu cho năm học tiếp theo

phieu-danh-gia-xep-loai-chat-luong-vien-chuc-cua-giao-vien

1. Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được ban hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Trong đó, mẫu phiếu này bao gồm các nội dung:

– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

– Phần tự nhận xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Đây là phần rất quan trọng xem xét được khả năng tự nhìn nhận bản thân của giáo viên, đánh giá bản thân còn yếu kém điểm nào và chỉ rõ để đưa ra được phương hướng khắc phục. Cùng với đó là người quản lý giáo viên cũng đánh giá được sự nghiêm túc và trung thực, thẳng thắn của giáo viên.

2. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên
2.1. Tiêu chí về chính trị tư trưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Có quan điểm và bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn kiên định lập trường bên cạnh đó không được dao động trước mọi khó khăn và thách thức. Bản lĩnh chính trị vững vàng là điều cần có ở một người viên chức một người lãnh đạo, để tránh những hành vi xấu

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia- dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Điều này nhằm tránh trường hợp vụ lợi cá nhân, tham nhũng. Chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân thì tổ chức khó có thể phát triển được.

Bên cạnh đó là có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị , quyết định và các văn bản của Đảng. Là một viên chức thì bản thân họ phải có ý thức trong học tập và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh , làm việc và tuân theo quy định của pháp luật đưa ra. Không được trái với quy định của pháp luật cũng như thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2.2. Tiêu chí về đạo đức, lối sống

Tiêu chí về đạo đức lối sống là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại chất lượng viên chức. Tiêu chí đầu tiên về đạo đức lối sống của viên chức đó là viên chức không được tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, vụ lợi cho bản thân, cũng không được hách dịch lạm dụng quyền lợi của cá nhân. Và quan trọng nhất là về mặt đạo đức của họ phải chuẩn mực. Ngăn chặn các hiện tượng đang phổ biến hiện nay đó là suy thoái về đạo đức, lối sống, những tư tưởng, tác phong chuẩn mực của một viên chức đang bị tha hóa.
Thứ hai đó là viên chức phải có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng và phải giản dị. Viên chức là người của nhà nước, nên lối sống trung thực không gian dối, không được khoa trương, bốc đồng, coi thường người khác. Không được sống quá xa hoa, không phù hợp với một viên chức nhà nước.

Thứ ba đó là giữa các viên chức và giữa viên chức với cá nhân, tập thể khác thì phải có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan tổ chức đơn vị một cách trong sáng và vững mạnh hơn.

Thư tư là bản thân các viên chức phải giữ cho mình một thái độ làm việc đúng đắn và tuân theo các đạo đức nghề nghiệp không được để tình trạng người thân quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Điều này là đi trái lại với quy tắc, đạo đức nghề nghiệp của một viên chức.
2.3. Tiêu chí về tác phong làm việc

Viên chức là người phải luôn có trách nhiệm với công việc, luôn luôn năng động sáng tạo trong công việc, linh hoạt trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó phải có một phương pháp làm việc khoa học hơn, dân chủ hơn và phải theo đúng trình tự , thủ tục, nguyên tắc.

Bản thân mỗi viên chức phải giữ cho bản thân mình một tinh thần trách nhiệm với công việc cao và cùng nhau phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Và phải có một thái độ chuẩn mực và phong cách ứng xử với nhau, lề lối làm việc chuẩn mực đáp ứng văn hóa công vụ.
2.4. Tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật.

Ý thức kỷ luật tốt là một trong những yêu cầu cần có của một viên chức. Việc duy trì ý thức kỷ luật của mỗi viên chức là điều không thể nào thiếu, cá nhân viên chức phải chấp hành sự phân công của chức nơi làm việc không được chống đối, và nghiêm túc thức hiện các quy định, quy chế nội dung của cơ quan tổ chức đơn vị công tác.

bên cạnh đó viên chức phải tuân thủ thực hiện kê khai thông tin tài sản một cách trung thực theo quy định của pháp luật đưa ra. Báo cáo nhiệm vụ một cách chính xác và trung thực thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
Link tải : Download

About ThanhTinh

Check Also

Cong-cu-AI-ho-tro-giao-vien

Công cụ AI theo từng nhóm chức năng

thu vien hoc tap tổng hợp công cụ AI theo từng nhóm chức năng Số …