Home / Anh Văn / Thì trong tiếng anh

Thì trong tiếng anh

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

thi-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien

1. Khái niệm Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại. 2. …

Read More »

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

thi-qua-khu-don

1. Khái niệm Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ. 2. Cấu trúc thì quá khứ đơn 2.1 Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE” 2.1.1 Thể khẳng định Cấu trúc: …

Read More »

Tổng hợp các thì trong ngữ pháp tiếng anh

tong-hop-cac-thi-ngu-phap-trong-tieng-anh

-Thì (tenses) là phần ngữ pháp cơ bản, và quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản , đặc biệt là những người mới bắt đầu. – Các thì trong tiếng anh được chia thành 3 giai đoạn: Hiện tại (Present), Quá khứ (Past), Tương lai (Future). Mỗi giai …

Read More »