Home / HĐTN / GDTC 6

GDTC 6

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo được thiết kế nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực, đồng thời giúp các giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Link …

Read More »

SGK Giáo Dục Thể Chất 6 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC 6_CTST

– Môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triền phẩm chất và năng lực của học sinh. -Trên cơ sở đó, sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 được tổ …

Read More »

SGK GDCD 6 – Chân Trời Sáng Tạo

GDCD6_CTST

SGK Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo -Trong sách, các em sẽ tìm hiểu 12 bài học: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; Yêu thương con người; Siêng năng, kiên trì; Tôn trọng sự thật; Tự lập; Tự nhận thức bản thân; …

Read More »