Home / HĐTN / Công Nghệ 8

Công Nghệ 8

Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8 Chân trời sáng tạo

Cong nghe 8 - CTST

-Sách Công nghệ 8 thuộc Bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được biên soạn bám sát những nội dung, yêu cầu giáo dục công nghệ cấp Trung học cơ sở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. -Tiếp nối Công nghệ …

Read More »