Home / HĐTN / GDTC8

GDTC8

KHBD Giáo dục thể chất 8 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo – Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác soạn giáo án bài giảng môn Thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Link tải : Download

Read More »

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo KHBD  Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo – Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác soạn giáo án bài giảng môn Thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông …

Read More »

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC8_CTST

SGK Giáo Dục Thể Chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo –Sách Giáo dục thể chất 8 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách kế thừa và phát huy các giá trị đã đạt được ở lớp 6 …

Read More »