Home / Anh Văn / Ngữ Pháp

Ngữ Pháp

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

thi-qua-khu-don

1. Khái niệm Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ. 2. Cấu trúc thì quá khứ đơn 2.1 Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE” 2.1.1 Thể khẳng định Cấu trúc: …

Read More »

10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản – 8888 câu đàm thoại tiếng anh full

10000 câu đàm thoại tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất” được biên soạn nằm trong bộ sách 1000 câu đàm thoại tiếng anh: về các lĩnh vực tiếng anh cho du lịch, tiếng anh cho nhân viên, tiếng anh cho người lái taxi, tiếng anh cho người đi làm, …

Read More »

Giáo trình ngữ pháp cơ bản English Grammar in Use

giao-trinh-ngu-phap-tieng-anh-co-ban-english

English Grammar in Use là bộ tài liệu được dùng nhiều nhất trong quá trình ôn luyện tiếng Anh của nhiều người. Bộ sách này được phát hành bởi Cambridge được viết bởi Raymond Murphy nhằm phục vụ cho những người học IELTS với trình độ học tập khác nhau. …

Read More »