Home / Thủ thuật - biểu mẫu văn bản / 22 AI Tools được rất nhiều giáo viên yêu thích

22 AI Tools được rất nhiều giáo viên yêu thích

22 AI TOOLS ĐƯỢC RẤT NHIỀU GIÁO VIÊN YÊU THÍCH

Công cụ AI, giáo viên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian dành cho các công việc hành chính để tập trung vào dạy học, hỗ trợ học sinh. Một số công cụ AI phổ biến được khá nhiều giáo viên yêu thích


I. CÁC CÔNG CỤ AI CHÍNH VÀ SÁNG TẠO TRONG GIẢNG DẠY
1. ChatGPT – https://chatgpt.com/
• Trợ lý AI mạnh mẽ để tạo nội dung và trả lời câu hỏi.
2. Google Gemini – https://gemini.google.com/
• AI linh hoạt cho việc tạo bài học và đánh giá học sinh.
3. Microsoft CoPilot – microsoft.com/copilot
• AI hỗ trợ sáng tạo bài học và trả lời câu hỏi, hình ảnh (Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái AI của Microsoft)
4. Claude – Claude.ai – https://claude.ai/chats/ Thinkany.ai – https://thinkany.ai/
II. CÔNG CỤ AI SÁNG TẠO
5. Leonardo.Ai – https://leonardo.ai/
• Tạo hình ảnh từ mô tả văn bản.
6. Midjourney – midjourney.com
• Tạo hình ảnh nhanh chóng từ mô tả.
7. Canva Magic Studio
• Chuyển đổi ý tưởng thành thiết kế độc đáo.
III. CÔNG CỤ AI ĐÁNH GIÁ
8. Quizlet Q-Chat – https://quizlet.com/
• Cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân hóa.
9. Quizizz AI – https://quizizz.com/
• Tạo bài kiểm tra và tài liệu học tập tùy chỉnh.
IV.CÔNG CỤ AI HỖ TRỢ THUYẾT TRÌNH VÀ VIẾT
10. Curipod – curipod.com
• Công cụ tạo bài thuyết trình tương tác.
11. Plus AI for Slides
https://workspace.google.com/…/plus_ai_for…/214277172452
• Tạo bài thuyết trình nhanh chóng
12. Briskteaching – https://www.briskteaching.com/
• Phần mở rộng Chrome để tóm tắt văn bản.
13. Wordtune – https://www.wordtune.com/
• Tóm tắt nội dung và hỗ trợ viết.
14. Grammarly – grammarly.com
• Cải thiện chất lượng văn bản.
15. Gamma – https://gamma.app/
V. CÔNG CỤ AI KHÁC
16. Diffit – https://web.diffit.me/
• Công cụ đa dạng hóa và cá nhân hóa nội dung.
17. AudioPen – https://audiopen.ai/
• Chuyển đổi giọng nói thành văn bản sạch.
18. MATHia – https://www.carnegielearning.com/solutions/math/mathia/
• Phần mềm học toán dựa trên AI.
19. Khanmigo – https://www.khanmigo.ai/
20. Magic School – https://www.magicschool.ai/
• Tổng hợp công cụ giáo dục cho giáo viên.
21. Eduaide – https://www.eduaide.ai/
• Tạo kế hoạch bài học và hoạt động học tập.
22. Twee – twee.com
• Tạo câu hỏi và tương tác cho bài giảng tiếng Anh

About ThanhTinh

Check Also

Cong-cu-AI-ho-tro-giao-vien

Công cụ AI theo từng nhóm chức năng

thu vien hoc tap tổng hợp công cụ AI theo từng nhóm chức năng Số …