Home / HĐTN / GDCD 7

GDCD 7

KHBD Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo đầy đủ cả năm

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo được thuvienhoctap chia sẻ trong bài viết là giáo án môn Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo, giáo án word GDCD 7 Chân trời sáng tạo được soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Read More »

SGK GDCD 7 – Chân Trời Sáng Tạo

GDCD 7_CTST

-Môn học Giáo dục công dân sẽ giúp các em hình thành và rèn luyện được những phẩm chất và năng lực quan trọng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Read More »