Home / LS - ĐỊA LÝ / LS – ĐỊA LÝ 8

LS – ĐỊA LÝ 8

SGK Lịch Sử Và Địa Lí 8 – Chân Trời Sáng Tạo

LS va DL 8_CTST

-Phần Lịch sử: gồm 6 chương và 23 bài học, giới thiệu về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XV – XVI đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. -Phần Địa lí: gồm 4 chương và 15 …

Read More »