Home / Toán / Toán 6

Toán 6

KHGD CÁC MÔN KHỐI 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHGD CÁC MÔN KHỐI 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI Kế hoạch giáo dục (KHGD) cho các môn học khối 6 theo sách giáo khoa (SGK) mới cần phải bao gồm một cách tiếp cận tổng thể, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, nhằm …

Read More »