Home / HĐTN / GDTC7

GDTC7

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo được thiết kế nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực, đồng thời giúp các giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh Link …

Read More »

Bộ SGK Giáo Dục Thể Chất 7 – Chân Trời Sáng Tạo

GDTC7_CTST

–Sách Giáo dục thể chất 7 được tổ chức biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Kiến thức môn học được trình bày trực quan, sinh động bằng sự kết hợp hài hoà giữa kênh hình và kênh chữ, đảm bảo tính …

Read More »

SGK GDCD 7 – Chân Trời Sáng Tạo

GDCD 7_CTST

-Môn học Giáo dục công dân sẽ giúp các em hình thành và rèn luyện được những phẩm chất và năng lực quan trọng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Read More »