Home / Dành cho giáo viên

Dành cho giáo viên

CHẤM ĐIỂM BẰNG AI

Cong-cu-AI-ho-tro-giao-vien

Công cụ AI chấm điểm, còn được biết đến là các hệ thống chấm điểm AI (AI Graders), là những phần mềm tiên tiến sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quá trình đánh giá và chấm điểm các bài tập, bài kiểm tra của học sinh. …

Read More »

Không cần đăng ký tài khoản ChatGPT 3.5 cho phép sử dụng trực tiếp

ChatGPT cho phép sử dụng trực tiếp, không cần đăng ký tài khoản

– ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu vào đầu năm 2023, khi thể hiện khả năng nhận diện ngôn ngữ cực kỳ tốt và đưa ra những câu trả lời ấn tượng, cho thấy tầm hiểu biết rộng về rất nhiều lĩnh vực.

Read More »