Home / STEM THCS

STEM THCS

Tài liệu giáo dục STEM

tai lieu STEM 6789

Tài liệu giáo dục STEM STEM là viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), và Toán học (Mathematics). Giáo dục STEM tập trung vào việc kết hợp các lĩnh vực này để giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn …

Read More »

Tài liệu tập huấn STEM của Bộ Giáo dục Đào tạo

giai doan tieu hoc STEM

Tài liệu tập huấn STEM của Bộ Giáo dục Đào tạo đề cập rõ về hình thức tổ chức, điều kiện triển khai. Đồng thời, thầy cô còn có thêm gợi ý hay để thiết kế bài giảng phù hợp với từng đối tượng. Tài liệu tập huấn STEM tiểu …

Read More »