Home / LS – ĐỊA LÝ

LS – ĐỊA LÝ

SGK Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo

LS va Dia ly 7

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo Sách Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo Chủ biên phần lịch sử: Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương Tác giả: Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Trà My, Trần Văn …

Read More »

SGK Lịch Sử Và Địa Lí 8 – Chân Trời Sáng Tạo

LS va DL 8_CTST

-Phần Lịch sử: gồm 6 chương và 23 bài học, giới thiệu về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XV – XVI đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. -Phần Địa lí: gồm 4 chương và 15 …

Read More »