Home / HĐTN

HĐTN

Bài giảng hoạt động trải nghiệm 8 – Chân trời sáng tạo

sach-hoat-dong-trai-nghiem-lop-8-chan-troi-sang-tao

-Bài giảng hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Chân trời sáng tạo” cho lớp 8 có thể được thiết kế để kích thích sự tò mò, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của học sinh thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm và …

Read More »

KHBD Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo đầy đủ cả năm

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo được thuvienhoctap chia sẻ trong bài viết là giáo án môn Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo, giáo án word GDCD 7 Chân trời sáng tạo được soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Read More »

KHBD Giáo dục thể chất 8 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo – Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác soạn giáo án bài giảng môn Thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Link tải : Download

Read More »

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo được thiết kế nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực, đồng thời giúp các giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Link …

Read More »

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

KHBD Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo KHBD  Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo – Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác soạn giáo án bài giảng môn Thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông …

Read More »

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo

Sách điện tử chan-troi-sang-tao

Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo được thiết kế nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực, đồng thời giúp các giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh Link …

Read More »