Home / Dành cho giáo viên / Triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12 đến các cơ sở giáo dục phổ thông

Triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12 đến các cơ sở giáo dục phổ thông

 

bia SGK 9

LIÊN KẾT ĐỌC BẢN MẪU VÀ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
* Lưu ý: Nhấn vào tên SGK để đọc và nhấn vào Xem giới thiệu để xem lại giới thiệu SGK tương ứng (nếu có).

Ngữ văn 9, tập mộttập hai (Chân trời sáng tạo)
Ngữ văn 9, tập một và tập hai (Cánh Diều)
Ngữ văn 9, tập mộttập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Toán 9, tập mộttập hai (Chân trời sáng tạo)
Toán 9, tập một và tập hai (Cánh Diều)
Toán 9, tập một tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Toán 9, tập một và tập hai (Cùng khám phá)
Tiếng Anh 9 English Discovery
Tiếng Anh 9 Global Success
Tiếng Anh 9 Friends Plus
Tiếng Anh 9 Bloggers-Smart
Tiếng Anh 9 Macmillan Motivate!
Tiếng Anh 9 Explore English
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World
Tiếng Anh 9 Right on!
Tiếng Anh 9 THiNK
Giáo dục thể chất 9 (Cánh Diều)
Giáo dục thể chất 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục thể chất 9 (Chân trời sáng tạo)
Lịch sử và Địa lí 9 (Chân trời sáng tạo)
Lịch sử và Địa lí 9 (Cánh Diều)
Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục công dân 9 (Chân trời sáng tạo)
Giáo dục công dân 9 (Cánh Diều)
Giáo dục công dân 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Khoa học tự nhiên 9 (Chân trời sáng tạo)
Khoa học tự nhiên 9 (Cánh Diều)
Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Tin học 9 (Chân trời sáng tạo)
Tin học 9 (Cánh Diều)
Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Âm nhạc 9 (Chân trời sáng tạo)
Âm nhạc 9 (Cánh Diều)
Âm nhạc 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Mĩ thuật 9 (Chân trời sáng tạo bản 1)
Mĩ thuật 9 (Chân trời sáng tạo bản 2)
Mĩ thuật 9 (Cánh Diều)
Mĩ thuật 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Chân trời sáng tạo)
Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Chân trời sáng tạo)
Công nghệ 9 – Mô đun Cắt may (Chân trời sáng tạo)
Công nghệ 9 – Mô đun Nông nghiệp 4.0 (Chân trời sáng tạo)
Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Cánh Diều)
Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Cánh Diều)
Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả (Cánh Diều)
Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm (Cánh Diều)

Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Chân trời sáng tạo bản 1)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Chân trời sáng tạo bản 2)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Cánh Diều)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Các đơn vị chọn cách thức phù hợp với điều kiện của đơn vị để tham gia, cụ thể như sau:

– Cách 1: Tổ chức cho Giáo viên bộ môn tham gia trực tiếp tại đơn vị. Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản để tham gia và trình chiếu tại đơn vị. Tài khoản và liên kết được cấp trong mục “Tập huấn” trang https://quanly.hcm.edu.vn

– Cách 2: Giáo viên sử dụng liên kết để tự tham gia. Các liên kết được cập nhật trong lịch chi tiết tại https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/sach-giao-khoa/lich-gioi-thieu-sach-giao-khoa/ct/42181/73679

– Cách 3: Giáo viên xem video ghi hình buổi giới thiệu được gắn theo từng SGK

+ Lớp 9: https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/sach-giao-khoa/sach-giao-khoa-lop-9-duoc-bo-giao-duc-va-dao-tao-phe-duyet/ct/42181/73603

+ Lớp 12: https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/sach-giao-khoa/sach-giao-khoa-lop-12-duoc-bo-giao-duc-va-dao-tao-phe-duyet/ct/42181/73665

Theo :

https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/sach-giao-khoa/sach-giao-khoa-lop-9-duoc-bo-giao-duc-va-dao-tao-phe-duyet/ct/42181/73603

https://hcm.edu.vn/thong-bao/trien-khai-gioi-thieu-sach-giao-khoa-lop-9-va-lop-12-den-cac-co-so-giao-duc-pho/ctfull/41000/73723

Link tải file : Download

 

About ThanhTinh

Check Also

sgk10

Sách giáo khoa lớp 10 , lớp 11 Cánh Diều , KNTT , Chân trời sáng tạo pdf

thuvienhoctap trân trọng giới thiệu đến quý Thầy/Cô và bạn đọc file PDF Số người …