Home / Dành cho giáo viên / Công cụ AI hỗ trợ giáo viên tốt nhất 2024

Công cụ AI hỗ trợ giáo viên tốt nhất 2024

Công cụ AI hỗ trợ giáo viên tốt nhất 2024

Cong-cu-AI-ho-tro-giao-vien

1. Công cụ AI làm trợ lý ảo

Trợ lý ảo thông minh cho giáo viên: Chat GPT, Bing Copilot, Bard, Mindos.com
2. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên xây dựng giáo án, bài học

Xây dựng kế hoạch khóa học, tạo giáo án: Chat GPT, Bing Copilot, Bard.

Thầy cô có thể hỏi chatbot để thu thập thông tin cụ thể cho việc soạn giáo án, thay vì phải tìm kiếm qua Google. Ví dụ: “Tôi dạy lớp _____ khối _____. Tôi có thể sử dụng những cách nào hiệu quả để dạy bài giảng về _____?” “Có những chủ đề nào có thể kích thích học sinh tham gia vào cuộc thảo luận trên lớp học?”.
Thầy cô cũng có thể yêu cầu ChatGPT tạo giáo án, trình bày thông tin hoặc thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể khác.

Xem 100 mẫu prompt giúp Giáo viên trở thành chuyên gia giảng dạy cùng ChatGPT tại đây!

Thu thập dữ liệu từ tài liệu của giáo viên tạo câu hỏi ôn thi dưới dạng trắc nghiệm: ClassPoint’s PowerPoint
3. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên chuyển văn bản thành giọng nói

Vbee (có tiếng Việt): https://vbee.vn

Text to speech free (có tiếng Việt): https://ttsfree.com

Chuyển giọng tiếng Anh miễn phí, không giới hạn: https://elevenlabs.io

Speechify: https://speechify.com/text-to-speech-online

Lovo: https://lovo.ai/text-to-speech

Murf: https://murf.ai

Dupdub: https://www.dupdub.com

Narakeet: https://www.narakeet.com
4. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên chuyển văn bản thành hình ảnh

Microsoft Bing: https://www.bing.com/images/create

Ideogram: https://ideogram.ai/t/trending

Leonardo: https://leonardo.ai

Adobe Firefly: https://www.adobe.com/…/sensei/generative-ai/firefly.html

Midjourney: https://www.midjourney.com

Stable Diffusion: https://stablediffusionweb.com/StableDiffusionXL#demo
5. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên chuyển văn bản thành video

D-ID: https://www.d-id.com/

DupDub Studio: https://www.dupdub.com

Heygen: https://www.heygen.com/

Invideo: https://invideo.io

Pictory: https://pictory.ai

Fliki.ai: https://fliki.ai

Steve AI: https://www.steve.ai
6. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên soạn slide bài giảng

Tạo powerpoint từ câu lệnh: https://www.slidesai.io/vi

Tốt nhất cho các slide thẩm mỹ: https://tome.app

Tốt nhất cho các trang trình bày được cá nhân hóa: https://www.decktopus.com

Tốt nhất cho Mẫu: https://slidesgo.com/ai-presentations

Tốt nhất cho các slide tương tác: https://www.sendsteps.com/en/ai

Tốt nhất cho các slide bài kiểm tra: https://www.classpoint.io/classpoint-ai

Tạo ảnh, trang trình bày: Canva.com
7. Công cụ AI hỗ trợ giáo viên hữu ích khác

Tạo sơ đồ tư duy tự động từ việc nhập tên chủ đề: https://gitmind.com

Viết lời cảm ơn, lời chúc: https://thankyounote.app

Tách âm thanh (giọng nói, lời hát) với nhạc nền: https://vocalremover.org

Gõ lại toàn bộ nội dung transcipt video Youtube: https://youtubetranscript.com

Tạo bài hát, nhạc: https://soundraw.io

Tạo chuyển động hoạt hình: https://sketch.metademolab.com/canvas

Vẽ lưu đồ, sơ đồ: https://www.figma.com

About ThanhTinh

Check Also

biến ChatGPT thành giáo viên dạy tiếng Anh

Biến ChatGPT thành giáo viên dạy tiếng Anh

Dùng ChatGPT để học tiếng Anh sao cho có hiệu quả nhất, từ học từ …