Home / Dành cho giáo viên / Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất

Công cụ AI tạo bài thuyết trình tốt nhất

Top Ai tao bai thuyet trinh tot nhat

1.Trang web cung cấp miễn phí các biểu mẫu, sơ đồ, infographic cho slide

Home Page


2.Gamma app tạo bài thuyết trình bằng câu lệnh, 1 chủ đề hoặc outline
https://gamma.app/signup?r=xyqpcs43khathql&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27yexZq2T-VN_U1051hpWYHf8doSP5zCaEeCu3sxCKoNIWpc3_9xD5c5M_aem_Ac2WRhzwVKXBFs-u6w4v8Mz2xIh27sZCiO-37sxqrH1aDM4QqETv4I3dZcQXEVBCA-KHsFq2BCpGAr6cLgGwStF3

About ThanhTinh

Check Also

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy) thuvienhoctap tổng hợp  9 công …