Home / Dành cho giáo viên / Tổng hợp bộ sách SGK 9 – Chân trời sáng tạo – Cánh Diều – Kết nối trí thức

Tổng hợp bộ sách SGK 9 – Chân trời sáng tạo – Cánh Diều – Kết nối trí thức

Nhằm tạo điều kiện cho GV tìm kiếm tài liệu thu vien hoc tap tổng hợp bộ sách SGK 9 – Chân trời sáng tạo – Cánh Diều – Kết nối trí thức.

1. Chân trời sáng tạo

Bo sach GK 9 CTST

 • Sách giáo khoa Ngữ văn 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Ngữ văn 9 Tập 2 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Toán 9 Tập 2 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Tiếng anh 9 Friend Plus Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Tin học 9 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 9 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Âm nhạc 9 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Công nghệ 9 Định hướng nghề nghiệp Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Công nghệ 9 Cắt may Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 bản 1 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 bản 2 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 bản 1 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 bản 2 Chân trời sáng tạo PDF
 • Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo PDF

Link tải : Download

2. Cánh Diều

sach canh dieu

 

 

Link tải : Download

3. Kết nối trí thức

Link tải : Download

About ThanhTinh

Check Also

Cong-cu-AI-ho-tro-giao-vien

Công cụ AI hỗ trợ giáo viên tốt nhất 2024

Công cụ AI hỗ trợ giáo viên tốt nhất 2024 Số người xem bài viết …