Home / Dành cho giáo viên / 9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

thuvienhoctap tổng hợp  9 công cụ AI tạo (Sơ đồ tư duy)

9 công cụ AI tạo Mindmap (Sơ đồ tư duy)

1. MindOnMap:
Công cụ này cung cấp khả năng tạo mindmap sử dụng nhiều mẫu có sẵn và tính năng tùy chỉnh cao.
2. NoteGPT:
Đây là một công cụ tạo mindmap từ văn bản, sử dụng AI để phân tích và tóm tắt thông tin, sau đó tổ chức chúng thành một cấu trúc mindmap. Công cụ này hiệu quả nhưng chất lượng của mindmap phụ thuộc vào văn bản đầu vào.
3. ChatMind by XMind:
Công cụ này sử dụng AI đối thoại để tạo và mở rộng ý tưởng, cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên mindmap. Nó hỗ trợ tương tác nhưng có hạn chế về tùy chỉnh giao diện và màu sắc.
4. Whimsical AI:
Nền tảng này tích hợp sự phức tạp của các sơ đồ dòng, bản xây dựng giao diện, và workflow, nhắm đến việc thúc đẩy làm việc nhóm. Tuy nhiên, giao diện của nó có thể khó sử dụng cho người mới.
5. GitMind:
Cung cấp khả năng tạo mindmap từ văn bản và hỗ trợ nhiều loại sơ đồ khác nhau, GitMind tích hợp lưu trữ đám mây nhưng yêu cầu mua tín dụng để truy cập các tính năng nâng cao.
6. Ayoa:
Công cụ này tập trung vào cộng tác và lập kế hoạch với các tính năng tự động tổ chức và gợi ý từ khóa. Mặc dù vậy, các tính năng nâng cao yêu cầu đăng ký trả phí.
7. EdrawMind:
Phục vụ cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp, EdrawMind cung cấp nền tảng đa năng để tạo sơ đồ tư duy động và tương tác. Tuy nhiên, nó có hạn chế trong việc thay đổi giao diện và có thể gặp khó khăn với chủ đề phức tạp.
8. Boardmix:
Cho phép tạo mindmap từ PDF và các định dạng khác, hỗ trợ hợp tác và khơi nguồn sáng tạo. Công cụ này thích hợp cho các dự án đơn giản hơn và cần đăng ký trả phí cho các tính năng nâng cao.
9. Taskade AI:
Hỗ trợ quy trình làm việc và cung cấp các đề xuất theo thời gian thực, Taskade AI tạo mindmap và danh sách tác vụ. Giao diện của nó có thể khó sử dụng cho người mới và hiệu suất chậm khi tải nội dung nhiều.

About ThanhTinh

Check Also

Top Ai tao bai thuyet trinh tot nhat

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất Công cụ AI tạo bài thuyết trình …