Home / Dành cho giáo viên / 12 công cụ Chat GPT và các AI cao cấp

12 công cụ Chat GPT và các AI cao cấp

thu vien hoc tap tổng hợp 12 công cụ Chat GPT và các AI cao cấp

1. Sử dụng tại trang https://anakin.ai/?r=FzBh6mL8 giống như là chợ tổng hợp nhiều công cụ AI, trong đó bạn có thể sử dụng miễn phí Chat GPT 4, ngoài ra còn có hàng trăm AI hữu ích khác.
2. Sử dụng qua trang https://poe.com để dùng Chat GPT và các AI siêu thông minh khác như Claude
3. Sử dung qua trang https://www.coze.com giống như là chợ tổng hợp nhiều công cụ AI, trong đó bạn có thể sử dụng miễn phí Chat GPT 4, ngoài ra còn có hàng trăm AI hữu ích khác.
4. Sử dụng qua trang https://accounts.nat.dev/sign-in? phiên bản ChatGPT mới nhất
5. Sử dụng tại trang https://aidungeon.com công cụ AI siêu thông minh để trợ giúp bạn miễn phí!
6. Sử dụng https://www.getmerlin.in là tiện ích mở rộng tuyệt vời của Chrome, bạn sẽ có một trợ lý thiên tài ngay trong trình duyệt web của bạn.
7. Sử dụng tại https://forefront.ai các chatbot được cá nhân hóa được cung cấp bởi AI ChatGPT-4
8. Sử dụng https://www.perplexity.ai là công cụ tìm kiếm siêu thú vị, bạn có một trợ lý thiên tài để giúp bạn tìm kiếm thông tin trên internet hiệu quả hơn Google.
9. Sử dụng qua trang https://ora.ai/openai/gpt4
10. Sử dụng qua trang https://huggingface.co
11. Sử dụng https://copilot.microsoft.com công cụ AI có sức mạnh tương tự Chat GPT
12. Sử dụng http://gemin.google.com là công cụ AI tương tự Chat GPT

About ThanhTinh

Check Also

Top Ai tao bai thuyet trinh tot nhat

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất

Top Ai tạo bài thuyết trình tốt nhất Công cụ AI tạo bài thuyết trình …