Home / Dành cho giáo viên / 100 mẫu Prompt chatgpt giúp cho Giáo viên giảng dạy sáng tạo hơn

100 mẫu Prompt chatgpt giúp cho Giáo viên giảng dạy sáng tạo hơn

100 mẫu Prompt chatgpt giúp cho Giáo viên giảng dạy sáng tạo hơn

100 Prompt GV

Sử dụng ChatGPT tạo các kịch bản nhập vai.
Nó thậm chí có thể đảm nhận vai trò của một nhân vật lịch sử hoặc nhân vật hư cấu trong văn học.

Imagine you’re Sherlock Holmes solving a mystery. Ask me questions, and I will provide clues and information to help you crack the case
Hãy tưởng tượng bạn đang Sherlock Holmes giải quyết một bí ẩn. Hãy hỏi tôi những câu hỏi, tôi sẽ cung cấp manh mối và thông tin để giúp bạn phá án

Sử dụng ChatGPT làm hướng dẫn viên du lịch am hiểu về lịch sử, khoa học…

We’re exploring the [place]! Describe what you see, and provide information and interesting facts about the place.
Chúng tôi đang khám phá [địa điểm]! Mô tả những gì bạn nhìn thấy và cung cấp thông tin cũng như sự thật thú vị về địa điểm.

Thiết kế bộ câu hỏi đánh giá học sinh các cấp

Generate a set of [question type] questions that cover [subtopics, ideas, and concepts] related to this topic? Make it [difficulty level] Tạo một bộ câu hỏi [loại câu hỏi] bao gồm [chủ đề phụ, ý tưởng và khái niệm] liên quan đến chủ đề này? Làm ở [mức độ khó]

Link tải : Download

About ThanhTinh

Check Also

biến ChatGPT thành giáo viên dạy tiếng Anh

Biến ChatGPT thành giáo viên dạy tiếng Anh

Dùng ChatGPT để học tiếng Anh sao cho có hiệu quả nhất, từ học từ …